สำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนกรณีมีเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน  ท่านสามารถติดต่อ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ นอกเวลาราชการที่ได้ที่หมายเลขฮอทไลน์ +๙๗๑-๕๐-๖๕๒-๕๙๔๕  สำหรับเรื่องทั่วไป โปรดติดต่อในเวลาราชการที่หมายเลข +971 4 348 9550 ต่อ 18 หรือ e-mail: thaidub@gmail.com, consular.dxb@mfa.mail.go.th

ข่าวด่วน ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
ดูทั้งหมด
กิจกรรม ดูทั้งหมด
คูหาประเทศไทยในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ณ เมืองดูไบ Thailand Pavilion at the Big 5 International Building & Construction Show 2021
ดูทั้งหมด
การเดินทางกลับประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ประมวลภาพเที่ยวบินพิเศษเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ดูทั้งหมด
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 23 ต.ค. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 9 ต.ค. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 25 ก.ย. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 15 ส.ค. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 28 ก.ค. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 2 ก.ค. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 13 มิ.ย. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 1 มิ.ย. 2563
ดูทั้งหมด
ภารกิจช่วยเหลือคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ดูทั้งหมด
เทศกาลอาหารไทยประจำปี 2563
ภารกิจช่วยเหลือคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19
ดูทั้งหมด
เทสกาลอาหารไทยประจำปี 2564ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ลิงค์ที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด