สำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนกรณีมีเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน  ท่านสามารถติดต่อ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ นอกเวลาราชการได้ที่หมายเลขฮอทไลน์ +๙๗๑-๕๐-๖๕๒-๕๙๔๕  สำหรับเรื่องทั่วไป โปรดติดต่อในเวลาราชการที่หมายเลข +971 4 348 9550 ต่อ 18 หรือ e-mail: thaidub@gmail.com, consular.dxb@mfa.mail.go.th

การเดินทางเข้าประเทศไทย Thailand Pass
ข่าวด่วน ดูทั้งหมด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแสดงประเทศไทยในมหกรรม Expo 2020 Dubai
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแสดงประเทศไทยในมหกรรม Expo 2020 Dubai พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ Commissioner General of Thailand Pavilion นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและผู้อำนวยการโครงการ Expo 2020 Dubai และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมด้วย
ดูทั้งหมด
กิจกรรม ดูทั้งหมด
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 ณ เมืองดูไบ ด้วยผลงานการสกัดกั้นโควิด-19
ดูทั้งหมด
ประมวลภาพเที่ยวบินพิเศษเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ดูทั้งหมด
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 23 ต.ค. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 9 ต.ค. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 25 ก.ย. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 15 ส.ค. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 28 ก.ค. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 2 ก.ค. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 13 มิ.ย. 2563
เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 1 มิ.ย. 2563
ดูทั้งหมด
ภารกิจช่วยเหลือคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ดูทั้งหมด
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021
เทศกาลอาหารไทยประจำปี 2563
ภารกิจช่วยเหลือคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19
ดูทั้งหมด
เทสกาลอาหารไทยประจำปี 2564ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ลิงค์ที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด