วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 347 view
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง ติดต่อ
นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์
MR. CHAIRAT SIRIVAT
กงสุลใหญ่
CONSUL-GENERAL
+971 4 348 9550
นางสาวนันทพร เหล่าบุญเจริญ
MISS NANTAPORN LAOBOONCHAROEN
รองกงสุลใหญ่
DEPUTY CONSUL-GENERAL
+971 4 348 9550
นางสาวพรสิริ สุปัญญา
MISS PORNSIRI SUPANYA
กงสุล (ด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สารนิเทศ)
CONSUL (POLITICAL/ ECONOMIC/CULTURAL AND INFORMATION SECTION)
+971 4 348 9550
นายสมิทธิ ชีวมงคล
MR. SMITHI JIVAMONGKOL
กงสุล(ด้านกงสุล นิติกรณ์ การคุ้มครองผลประโยชน์คนไทย)CONSUL (CONSULAR SECTION)
+971 4 348 9550
นางสาวจารุณี กุลบุญญา
MISS JARUNEE KULBOONYA
กงสุล (ด้านคลัง ครุภัณฑ์ สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว)
CONSUL (FINANCE)
+971 4 348 9550
นายชาลี ฮีมมิน
MR. CHALEE HEEMMIN
ล่าม
INTERPRETER
 
+971 4 348 9550