ประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2518 โดยไทยเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบก่อนเป็นลำดับแรก เมื่อเดือนมกราคม 2535 และต่อมาเปิดสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2537