ความสัมพันธ์ไทย-ยูเออี

ความสัมพันธ์ไทย-ยูเออี

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,581 view

ความสัมพันธ์ไทย-ยูเออี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(United Arab Emirates – UAE)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในตะวันออกกลางและเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันอันดับ 1 ของไทย (ร้อยละ 41) เป็นศูนย์กลาง

การค้าและจุดส่งออกต่อ(re-export) ที่ส้าคัญที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงเป็นโอกาสดีที่สินค้าไทยจะรุกเข้าไปในตะวันออกกลาง

เป็นประเทศที่มีบทบาทน้าทางเศรษฐกิจของภูมิภาค มีเงินทุนส้ารองและมีกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (SWF) ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ : 83,600 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 17 ของไทย)

เมืองหลวง : กรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi)

ประชากร : 9.269 ล้านคน (2559)

ภาษาราชการ : อาหรับ (อังกฤษใช้แพร่หลาย)

ศาสนา : อิสลามนิกายสุหนี่เป็นส่วนใหญ่

วันชาติ : 2 ธันวาคม

ปธน. : เชค คาลีฟะห์ บิน ซายิด อัลนะห์ยาน (เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี) (H.H. SheikhKhalifa bin Zayed Al Nahyan)

นรม. : เชค มูฮัมหมัด บิน รอชิด อัลมักตูม (รอง ปธน. ยูเออี และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบ) (H.H. Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum)

รมว.กต. : เชค อับดุลลาห์ บิน ซายิด อัลนะห์ยาน (H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed AlNahyan)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 12 ธันวาคม 2518

ข้อมูลเศรษฐกิจ (2559)

GDP : 348.7 พันล้าน USD (ไทย: 406.8 พันล้าน USD)

GDP per Capita : 37,622 USD (ไทย: 6,032.7 USD)

Real GDP Growth : ร้อยละ 3.0 (ไทย: ร้อยละ 3.2)

สกุลเงิน : ดีแรห์ม (Dirham) (1Dirham = 8.96 บาท) (สถานะ ณวันที่ 20 มิ.ย. 2561)

เงินทุนสำรอง : 85.39 พันล้าน USD (ไทย : 183.0 พันล้าน USD)

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.8 (ไทย: ร้อยละ 0.2)

ปริมาณน้ำมันสำรอง: 97.8 พันล้านบาร์เรล

ปริมาณก๊าซสำรอง: 6.091 พันล้านคิวบิกเมตร

ปริมาณการผลิตน้ำมัน: 3.106 ล้านบาร์เรล/วัน

ปริมาณการผลิตก๊าซ: 60.18 พันล้านคิวบิกเมตร/วัน

ทรัพยากรธรรมชาติ: น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก: ปิโตรเลียม ประมง อะลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย การต่อ/ซ่อมเรือ

สินค้านำเข้าสำคัญ: เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่งเคมีภัณฑ์ อาหาร

ตลาดนำเข้าสำคัญ: จีน สหรัฐฯ อินเดีย เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และอิตาลี

สินค้าส่งออกสำคัญ: น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ อัญมณี(re-export) พลาสติกและอลูมิเนียม

ตลาดส่งออกสำคัญ: อิหร่าน อินเดีย อิรัก ซาอุดีฯ โอมาน สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม และฮ่องกง

สถิติที่สำคัญไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2559-2560)

มูลค่าการค้าไทย-ยูเออี: 10,618.19 ล้าน USD (ไทยส่งออก 2,839.79 ล้าน USD ไทยน้าเข้า 7,778.41 ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า 4,938.62 ล้าน USD)

สินค้าส่งออกของไทย: รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง

สินค้านำเข้าจากยูเออี: น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคมีภัฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ

การท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวยูเออีมาไทย 137,217 คน

คนไทยในยูเออี : ประมาณ 7,000 คน (เป็นแรงงานไทยประมาณร้อยละ 80-85)

การตรวจลงตรา : หนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่สอท. ยูเออี/ปทท. โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมแต่สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา

ต้องขอผ่านโรงแรมหรือบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนกับทางการยูเออีค่าใช้จ่ายประมาณ 450 ดีแรห์มและนักท่องเที่ยวยูเออีได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถ

พำนักอยู่ในไทยได้ไม่เกิน30 วัน 

สำนักงานของไทยในยูเออี: กรุงอาบูดาบี(สถานเอกอัครราชทูตสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ)

เมืองดูไบ(สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ / สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ สำนักงานดูไบ / สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ / บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดูไบ)

สำนักงานของยูเออีในไทย: กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต)