วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 224 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

ที่อยู่: Villa 35, Al Jali Street, Community 366
Umm Suqeim 3, P.O. Box 51844
Dubai, United Arab Emirates
Near Raffles International School West.  Opposite Jumeirah Beach Hotel)
ติดต่อด้านการกงสุล
โทรศัพท์:  +971 4 348 9550 ต่อ 31, 32
โทรสาร:  +971 4 348 8568
อีเมล:  [email protected], [email protected]
ติดต่อด้านด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สารนิเทศ
โทรศัพท์:  +971 4 348 9550 ต่อ 15, 16 
โทรสาร:  +971 4 348 9066
อีเมล:  [email protected]

Royal_Thai_Consulate-General_location_map(1)_2