วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 244 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

ที่อยู่:
Villa 35, Al Jali Street, Community 366
Umm Suqeim 3, P.O. Box 51844
Dubai, United Arab Emirates
Near Raffles International School West.  Opposite Jumeirah Beach Hotel)

https://goo.gl/maps/7kkfYc9MzsBqydsUA

ติดต่อด้านกงสุล
โทรศัพท์:  +971 4 348 9550 ต่อ 18, 31, 32
โทรสาร:  +971 4 348 8568
อีเมล:  [email protected] , [email protected]
ติดต่อด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สารนิเทศ
โทรศัพท์:  +971 4 348 9550 ต่อ 15, 16 
โทรสาร:  +971 4 348 9066
อีเมล:  [email protected]
ติดต่อฉุกเฉิน (กรณีคุ้มครองคนไทย)
โทรศัพท์:  +๙๗๑ ๕๐ ๖๕๒๕๙๔๕

Royal_Thai_Consulate-General_location_map(1)_2