วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 119 view

CG_chairat_photo_half_1

 

นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์

กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๕ ถนน Al Jali Umm Suqeim ๓ 
วันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ : วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.