ประกาศอื่นๆ

5 ส.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

25 ก.ค. 2565

ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

25 ก.ค. 2565

ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

18 ก.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

13 ก.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565

25 พ.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

20 พ.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

27 เม.ย. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565

12 เม.ย. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มอบอาหารละศีลอดในช่วงเทศกาลรอมฎอนประจำปี 2565"