ประกาศอื่นๆ

11 ต.ค. 2564

ประกาศวันหยุดราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 2564

26 ก.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุุล

21 ก.ย. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล

12 เม.ย. 2564

การเปลี่ยนแปลงเวลงทำการช่วงเทศกาลรอมฎอนประจำปี พ.ศ. 2564

22 มี.ค. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ที่ 3/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

16 มี.ค. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ที่ 2/2564 เรื่อง การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล

2 มี.ค. 2564

การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นใช้ประโยชน์ในราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ค. 2561

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค2/2561 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

23 ก.ค. 2561

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค2/2561 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ