ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

2 มิ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

2 มิ.ย. 2565

การรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุุล

5 ก.ย. 2564