เปิดลงทะเบียนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

เปิดลงทะเบียนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มี.ค. 2566

| 328 view

📢 เปิดลงทะเบียนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566 แล้ว

👉 ตั้งแต่ 25 มีนาคม จนถึง 9 เมษายน 2566 (23.59 น.) ตามเวลาประเทศไทย

🌐 ผ่านทางเว็บไซต์ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout

ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ สอท./สกญ. ไทยในต่างประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนัก

#เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร #คนไทยพร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง

เปิดลงทะเบียนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร_2566