สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรม “Thailand Pavilion Launch & Networking Reception” เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์อาคารแสดงประเทศไทยในมหกรรม Expo 2020 Dubai

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรม “Thailand Pavilion Launch & Networking Reception” เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์อาคารแสดงประเทศไทยในมหกรรม Expo 2020 Dubai

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 1,423 view

                    สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ และทีมประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้จัดกิจกรรม “Thailand Pavilion Launch & Networking Reception” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี ดูไบ เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์อาคารแสดงประเทศไทยและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานพันธมิตรของไทยในช่วงการจัดมหกรรม Expo 2020 Dubai ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 ให้แก่คณะทูตและกงสุลใหญ่ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาคารแสดงประเทศต่าง ๆ สื่อมวลชนยูเออี ผู้ที่มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของยูเออี โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน และแนะนำอาคารแสดงประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “การขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Mobility for the Future) ซึ่งเน้นการนำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม รวมทั้งศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การค้า การลงทุน เมืองอัจริยะ สาธารณสุข และการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ นางอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ Commissioner General ของอาคารแสดงประเทศไทย ได้ส่งข้อความผ่านวีดิโอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและเชิญชวนให้ไปเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน

                      นอกจากนี้ ภายในงานมีการฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาคารแสดงประเทศไทย การแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นตลอดช่วงการจัดมหกรรม Expo 2020 Dubai การแสดงทางวัฒนธรรมชุด “Thai Miracle” โดยนักแสดงจากบริษัท Creative Village ผู้บริหารอาคารแสดงประเทศไทย และการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “Oh I Say” โดยวงดนตรีอาสาสมัครเยาวชนประจำอาคารแสดงประเทศไทย และการออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานทีมประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรที่ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ดูไบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ บริษัท SCG International Middle East DMCC บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำนักงานอาบูดาบี บริษัท Double A และ บริษัท Vega Intertrade and Exhibitions

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ