สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 42 view
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพุทธ Lankaramaya เมืองดูไบ โดยนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ชุมชนชาวไทยในดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระสงฆ์ที่ประจำอยู่ ณ วัดพุทธฯ ดังกล่าว โดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีด้วย
 
จากนั้นเมื่อเวลา 18.00 – 20.00 น. กงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้แก่แรงงานไทย จำนวน 65 คน จากบริษัท Diamond Line และบริษัท Kudos Jewels DMCC โดยมีบริษัท Modhvadia General Trading (L.L.C.) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในดูไบร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อมอบให้แก่แรงงานไทยดังกล่าวด้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ