สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

12 ต.ค. 2564

10 view

               เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยการมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นให้แก่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ณ ศูนย์พักพิงและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (Senses - Residential and Day Care for Special Needs) เมืองดูไบ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบเป็นผู้ดำริให้ก่อตั้งขึ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์พักพิงและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแห่งแรกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และภูมิภาคตะวันออกกลาง

               ในโอกาสนี้ Dr. Nadia Al Sayegh ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์พักพิงและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก Senses พร้อมด้วย Dr. Lina Owies ผู้บริหารศูนย์ฯ และนาย Farhan Shahid ผู้จัดการโครงการด้านการพัฒนา ได้หารือกับกงสุลใหญ่ฯ และคณะเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์ฯ ซึ่งขณะนี้มีเด็กในความดูแลจำนวน ทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งเด็กจำนวนกว่า 80 คน พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์ฯ โดยได้รับการดูแล การฝึกสอน และการบำบัดจากทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะที่ดีขึ้นในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่ศูนย์ฯ ด้วย

ท่านที่สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พักพิงและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก Senses สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/sensesforspecialneeds
Instagram: @sensesforspecialneeds

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ