มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 1,105 view

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2563 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรที่เปิดสอน  

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

                                          

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ศูนย์สอบสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ สำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์  www.oasc.ru.ac.th

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

โทร. 0-2310 8196-7, 0-2310 8664-5

E-mail : [email protected]

Facebook : www.facebook.com/ru.oasc

เอกสารประกอบ

เอกสารประชาสัมพันธ์_ภาค2-63.pdf