รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแสดงประเทศไทยในมหกรรม Expo 2020 Dubai

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแสดงประเทศไทยในมหกรรม Expo 2020 Dubai

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,467 view
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแสดงประเทศไทยในมหกรรม Expo 2020 Dubai พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ Commissioner General of Thailand Pavilion นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและผู้อำนวยการโครงการ Expo 2020 Dubai และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมด้วย
 
ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ และคณะ ได้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคารแสดงประเทศไทย จำนวน 4 ห้อง ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก "การขับเคลื่อนสู่อนาคต" ถ่ายทอดพัฒนาการและความก้าวหน้าของไทยในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเอกลักษณ์ของคนไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติประทับใจ รวมทั้งเข้าชมร้าน Thai Souk ซึ่งจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทย และร่วมรับประทานอาหารที่ร้าน The Taste of Thailand by Little Bangkok ภายในอาคารแสดงประเทศไทยด้วย
 
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้พบหารือกับนาง Reem Al Hashimy รัฐมนตรีแห่งรัฐว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการใหญ่ Expo 2020 Dubai และได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแสดงของอาเซียน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมอาคารแสดงของประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในโซน Mobility เช่นเดียวกับไทย ได้แก่ เบลเยียม ฝรั่งเศส อิหร่าน และออสเตรเลีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ