พิธีเปิดงานเทศกาลผลิตภัณฑ์อาหารไทย "Amazing Taste of Thailand" ณ Al Maya Supermarket เมืองดูไบ

พิธีเปิดงานเทศกาลผลิตภัณฑ์อาหารไทย "Amazing Taste of Thailand" ณ Al Maya Supermarket เมืองดูไบ

27 พ.ค. 2564

78 view
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2564 เวลา 15.30 น. นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยน.ส. นันทพร เหล่าบุญเจริญ รองกงสุลใหญ่ฯ นายปณต บุณยะโหตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานดูไบ นายนิติ วงษ์วิชาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ และข้าราชการของทั้งสามสำนักงาน ได้ร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลผลิตภัณฑ์อาหารไทย "Amazing Taste of Thailand" ณ Al Maya Supermarket สาขา Murooj เมืองดูไบ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ร่วมกับนาย Kamal Vachani ผู้อำนวยการ Al Maya Group (เครือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในดูไบซึ่งมีจำนวนสาขามากกว่า 50 สาขาทั่วประเทศยูเออีและประเทศกลุ่ม GCC และมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยกว่า 100 รายการขายในทุกสาขา) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2564 ที่ Al Maya Supermarket จำนวน 6 สาขา ได้แก่ Murooj, Dubai Marina, Satwa, JBR Sadaf, JBR Shams และ Dubai Sports City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความนิยมสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในกลุ่มคนท้องถิ่นและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในดูไบ อนึ่ง การจัดงานดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และฝ่ายไทยร่วมมือกับซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของยูเออีจัดงานเทศกาลผลิตภัณฑ์อาหารไทยในดูไบและในยูเออี
 
ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่ Al Maya Supermarket สาขาที่ร่วมกิจกรรมทุก 150 ดีแรห์ม มีสิทธิลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ดูไบ - ภูเก็ต - ดูไบ จำนวน 5 รางวัล สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ