พิธีจับรางวัลผู้โชคดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลผลิตภัณฑ์อาหารไทย "Amazing Taste of Thailand" ณ Al Maya Supermarket สาขา Murooj เมืองดูไบ

พิธีจับรางวัลผู้โชคดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลผลิตภัณฑ์อาหารไทย "Amazing Taste of Thailand" ณ Al Maya Supermarket สาขา Murooj เมืองดูไบ

13 มิ.ย. 2564

91 view
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 11.00 น. นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วย น.ส. นันทพร เหล่าบุญเจริญ รองกงสุลใหญ่ฯ นายนิติ วงษ์วิชาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ และผู้แทนจาก Al Maya Supermarket ได้เข้าร่วมพิธีจับรางวัลผู้โชคดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลผลิตภัณฑ์อาหารไทย "Amazing Taste of Thailand" ณ Al Maya Supermarket สาขา Murooj เมืองดูไบ โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาเศรษฐกิจของดูไบ (Department of Economic Development) เข้าร่วมด้วย
 
ในช่วงการจัดงาน "Amazing Taste of Thailand" เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2564 ที่ Al Maya Supermarket จำนวน 6 สาขา ได้แก่ Murooj, Dubai Marina, Satwa, JBR Sadaf, JBR Shams และ Dubai Sports City นั้น ผู้ที่ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่ Al Maya Supermarket สาขาที่ร่วมกิจกรรมทุก 150 ดีแรห์ม จะได้รับคูปองชิงโชคจำนวน 1 ใบ เพื่อลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ดูไบ - ภูเก็ต - ดูไบ จำนวนรวม 5 รางวัล สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่ง Al Maya Supermarket จะติดต่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลต่อไป
เทศกาลผลิตภัณฑ์อาหารไทย "Amazing Taste of Thailand" จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความนิยมสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในกลุ่มคนท้องถิ่นและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในดูไบ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นจำนวนมากด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ