ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เรื่อง วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เรื่อง วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มี.ค. 2566

| 224 view

วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร


ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง