งานแสดงสินค้า Gulfood 2021 ณ Dubai World Trade Centre

งานแสดงสินค้า Gulfood 2021 ณ Dubai World Trade Centre

22 ก.พ. 2564

215 view

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยนายธฤษ คีรีรัฐนิคม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี นางสาวนันทพร เหล่าบุญเจริญ รองกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหารประจำภูมิภาคตะวันออกกลาง ประจำปี 2564 หรือ Gulfood 2021 โดยมีนายปณต บุณยะโหตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานดูไบ และนายศิริเทพ ทั่งศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ โดยกงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้พบปะและให้กำลังใจผู้ประกอบการไทยจำนวน 20 ราย ที่มาร่วมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไทยประเภทต่างๆ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ปลาทูน่ากระป๋อง เครื่องดื่ม ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆ โดยในปีนี้ได้มีการใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกลหรือ teleconference เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประเทศไทยสามารถเจรจาธุรกิจกับผู้เข้าร่วมงานที่สนใจผลิตภัณฑ์ของไทยได้ด้วย ทั้งนี้ งานแสดงสินค้า Gulfood 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 ก.พ. 2564 ณ Dubai World Trade Centre

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ