ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry - COE) ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry - COE) ผ่านระบบออนไลน์

5 พ.ย. 2563

4,477 view

วิดีโอประกอบ

คำแนะนำในการลงทะเบียนขอรับ COE ออนไลน์ เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ในช่วง COVID-19