ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพาณิชย์สำหรับคนไทยที่ประสงค์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง สำหรับการกักตัว (ASQ/ALQ/AHQ)

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพาณิชย์สำหรับคนไทยที่ประสงค์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง สำหรับการกักตัว (ASQ/ALQ/AHQ)

1 พ.ย. 2563

5,704 view

info_Self_ASQ_for_Thai_1_nov_2020