สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,886 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2564 ดังนี้         

         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วย น.ส. นันทพร เหล่าบุญเจริญ รองกงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้แก่แรงงานไทยที่ร้าน Thailand Massage Center เมืองชาร์จาห์ จำนวน 13 คน และบริษัท Top Leather Vehicles Upholstery Services L.L.C. เมืองดูไบ จำนวน 7 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ วัดพุทธ Mahamevnawa Buddhist Monastery เมืองดูไบ โดยนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วย น.ส. นันทพร เหล่าบุญเจริญ รองกงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ที่ประจำอยู่ที่วัดดังกล่าว โดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ