กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบพบหารือกับนาย Hisham Al Gurg ผู้อำนวยการบริหาร SEED Group บริษัทภายใต้สำนักงานส่วนพระองค์ของ H.H. Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum เกี่ยวกับเทคโนโลยีทะเบียนรถยนต์ดิจิทัลซึ่งรัฐบาลดูไบกำลังพัฒนารูปแบบการนำไปใช้กับพาหนะทุกประเภทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบพบหารือกับนาย Hisham Al Gurg ผู้อำนวยการบริหาร SEED Group บริษัทภายใต้สำนักงานส่วนพระองค์ของ H.H. Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum เกี่ยวกับเทคโนโลยีทะเบียนรถยนต์ดิจิทัลซึ่งรัฐบาลดูไบกำลังพัฒนารูปแบบการนำไปใช้กับพาหนะทุกประเภทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

4 ก.ค. 2564

73 view

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 เวลา 16.30 น. นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยนายปณต บุณยะโหตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานดูไบ และกงสุล สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนาย Hisham Al Gurg ผู้อำนวยการบริหาร SEED Group ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้สำนักงานส่วนพระองค์ของ H.H. Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum โดยได้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีทะเบียนรถยนต์ดิจิทัลซึ่งรัฐบาลดูไบกำลังพัฒนารูปแบบการนำไปใช้กับพาหนะทุกประเภทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการติดตามผู้กระทำผิดกฎจราจรและคดีอาชญากรรมอื่นๆ มาดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะมีการติดตั้งระบบ GPS และซิมการ์ดข้อมูลของเจ้าของพาหนะไว้ที่ป้ายทะเบียนดิจิทัล ทั้งนี้ SEED Group มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในอนาคตต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ