วีดีโอกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ

31 มี.ค. 65

วิดีโอประกอบ

Thai Cultural Week 2022, Expo 2020 Dubai
เทศกาลอาหารไทยประจำปี 2563
ภารกิจช่วยเหลือคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19