เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 9 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยที่ได้รับความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) รวมทั้งได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศอื่น ๆ เพื่อนำส่งคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษเป็นครั้งที่ 16 จำนวน 175 คน โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ FZ 8893 และจำนวน46 คน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 รวมเป็นคนไทยทั้งสิ้นจำนวน 221 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้างงาน และบริษัท/นายจ้างได้ทำการสำรองที่นั่งของสายการบินเอมิเรตส์ไว้ให้แล้ว โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดูไบ ทั้งนี้ คนไทยทั้งหมดที่เดินทางกลับไทยในครั้งนี้ ได้ตรวจโควิด-19 แบบ PCR Test (Nasal Swab Test) และผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 (negative) และได้รับการตรวจสุขภาพว่าแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถเดินทางได้ (fit to fly) รวมการดำเนินการทั้งหมด 16 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคนไทยกลับประเทศไปแล้ว 2,582 คน สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งยูเออีและไทย รวมถึงกลุ่มชุมชนคนไทยในยูเออี ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ยังตกค้างในยูเออีที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินการในครั้งนี้และครั้งที่ผ่าน ๆ มาของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในยูเออี และจะดำเนินการเพื่อให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ติดค้างอยู่ในยูเออีได้เดินทางกลับไทยในโอกาสแรกต่อไป #ช่วยเหลือด้วยหัวใจเพื่อคนไทยในยูเออี #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน On 9 October 2020, the Royal Thai Embassy in Abu Dhabi and The Royal Thai Consulate-General in Dubai repatriated the 16th batch of 221 Thai nationals in the UAE and other countries affected by COVID-19 back to Thailand by Flydubai flight no. FZ 8893 and Emirates Airline flight no. EK384, bringing 2,582 Thai nationals in total back home. All passengers have been tested a PCR COVID-19 (Nasal Swab Test) by the medical institutions with negative results for COVID-19, and also have their health checked for the issuance of fit-to-fly certificates. We greatly appreciate all the help and support from all UAE and Thai authorities concerned, as well as our Thai community in the UAE that have continuously helped those facing hardship in unity and solidarity. The Royal Thai Embassy and the Royal Thai Consulate-General reiterate our commitment to maintain all Thai nationals in UAE's well-being during this unprecedented and difficult time. We will continue to put forth our best effort to help those stranded in UAE and in need of returning to Thailand.

11 ต.ค. 63

รูปภาพประกอบ