เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 28 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ที่ได้รับความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 11 จำนวน 174 คน และชาวต่างชาติจำนวน 75 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG518 โดยมี นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดูไบ รวมการดำเนินการทั้งหมด 11 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคนไทยกลับประเทศไปแล้ว 1,625 คน โดยในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดเตรียมอาหารคาว ของหวาน และน้ำดื่มเพื่อมอบให้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางในเที่ยวบินนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งยูเออีและไทย รวมถึงกลุ่มชุมชนคนไทยในยูเออี ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ยังตกค้างในยูเออีที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินการในครั้งนี้และครั้งที่ผ่าน ๆ มาของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในยูเออี และตระหนักถึงความทุกข์ยากของคนไทยในยูเออีอีกหลายท่านจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้คนไทยที่ติดค้างอยู่ในยูเออีได้เดินทางกลับไทยในโอกาสแรกต่อไป #ช่วยเหลือด้วยหัวใจเพื่อคนไทยในยูเออี #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน On 28 July 2020, the Royal Thai Embassy in Abu Dhabi and The Royal Thai Consulate-General in Dubai repatriated the 11th batch of 174 Thai nationals and 75 non-Thai nationals in the UAE affected by COVID-19 back to Thailand by Thai Airways flight no. TG 518, bringing 1,625 Thai nationals in total back home. The Royal Thai Consulate-General also prepared food and beverage for all passengers boarding this flight on the auspicious occasion of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua of the Kingdom of Thailand’s Birthday Anniversary, 28 July 2020. We greatly appreciate all the help and support from all UAE and Thai authorities concerned, as well as our Thai community in the UAE that have continuously helped those facing hardship in unity and solidarity. The Royal Thai Embassy and the Royal Thai Consulate-General reiterate our commitment to maintain all Thai nationals in UAE's well-being during this unprecedented, difficult time. We will continue to put forth our best effort to help those stranded in UAE and in need of returning to Thailand.

02 ก.ย. 63

รูปภาพประกอบ