เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 25 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยที่ได้รับความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) รวมทั้งได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศอื่น ๆ เพื่อนำส่งคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษเป็นครั้งที่ 15 จำนวน 189 คน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 โดยมี นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดูไบ ทั้งนี้ คนไทยทั้งหมดที่เดินทางกลับไทยในครั้งนี้ ได้ตรวจโควิด-19 แบบ PCR Test (Nasal Swab Test) และผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 (negative) และได้รับการตรวจสุขภาพว่าแข็งแรงพอที่สามารถเดินทางได้ (fit to fly) รวมการดำเนินการทั้งหมด 15 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคนไทยกลับประเทศไปแล้ว 2,361 คนสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งยูเออีและไทย รวมถึงกลุ่มชุมชนคนไทยในยูเออี ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ยังตกค้างในยูเออีที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินการในครั้งนี้และครั้งที่ผ่าน ๆ มาของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในยูเออี และจะดำเนินการเพื่อให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ติดค้างอยู่ในยูเออีได้เดินทางกลับไทยในโอกาสแรกต่อไป#ช่วยเหลือด้วยหัวใจเพื่อคนไทยในยูเออี #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน On 25 September 2020, the Royal Thai Embassy in Abu Dhabi and The Royal Thai Consulate-General in Dubai repatriated the 15th batch of 189 Thai nationals in the UAE and other countries affected by COVID-19 back to Thailand by Emirates Airline flight no. EK 384, bringing 2,361 Thai nationals in total back home. All passengers have been tested a PCR COVID-19 (Nasal Swab Test) by the medical institutions with negative results for COVID-19. We greatly appreciate all the help and support from all UAE and Thai authorities concerned, as well as our Thai community in the UAE that have continuously helped those facing hardship in unity and solidarity. The Royal Thai Embassy and the Royal Thai Consulate-General reiterate our commitment to maintain all Thai nationals in UAE's well-being during this unprecedented, difficult time. We will continue to put forth our best effort to help those stranded in UAE and in need of returning to Thailand.

27 ก.ย. 63

รูปภาพประกอบ