เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 2 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ที่ได้รับความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 9 จำนวน 173 คน โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ FZ8893 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดูไบ เวลา 11.00 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 20.40 น. โดยมีนายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และ นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานฯ รวมการดำเนินการทั้งหมด 9 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคนไทยกลับประเทศไปแล้ว 1,356 คน ทั้งนี้ จากการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ของยูเออีอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเกี่ยวกับการนำพี่น้องชาวไทยที่ตกค้างในยูเออีกลับประเทศ ทำให้รัฐบาลยูเออีตระหนักถึงความเดือดร้อนของคนไทยที่จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศ และยินดีให้ความช่วยเหลือโดยการออกค่าบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับคนไทยที่เดินทางกลับในเที่ยวบินนี้จำนวน 151 ที่นั่งสำหรับเที่ยวบินนี้ (ทั้งนี้ อีก 23 ที่นั่งเป็นบุคคลที่ถือวีซ่าทำงาน ซึ่งบริษัทต้นสังกัดเป็นผู้ชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนคนไทยขอขอบคุณรัฐบาลยูเออีเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงฯ หน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลุ่มชุมชนคนไทยในยูเออีทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือคนไทยที่ยังตกค้างในยูเออีที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยมาโดยตลอด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินการที่ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี #ช่วยเหลือด้วยหัวใจเพื่อคนไทยในยูเออี #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน On 2 July 2020, the Royal Thai Embassy in Abu Dhabi and The Royal Thai Consulate-General in Dubai repatriated the 9th batch of 173 Thai nationals in the UAE affected by COVID-19 back to Thailand by FlyDubai, flight no. FZ8893 departing Dubai at 11.00 hrs., bringing 1,356 Thai nationals in total back home. In this regard, the Royal Thai Embassy and the Royal Thai Consulate-General would like to especially extend our sincere gratitude to the Government of UAE for their kind benevolence in providing free air tickets for 151 Thai nationals boarding this flight. We look forward to continuing our close and cordial relations for the mutual benefits of our two countries and peoples. In addition, we greatly appreciate all the help and support from the Thai authorities concerned including our Thai community in the UAE that have continuously helped those facing hardship in unity and solidarity so that they can fly home today. The Royal Thai Embassy and the Royal Thai Consulate-General reiterate our commitment to maintain all Thai nationals in UAE's well-being during this unprecedented and difficult time. We will continue to put forth our best effort to help those stranded in UAE and in need of returning to Thailand.

02 ก.ย. 63

รูปภาพประกอบ