เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 15 ส.ค. 2563

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยที่ได้รับความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) รวมทั้งได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศต่าง ๆ เพื่อนำส่งคนไทยในประเทศอื่น ๆ ได้แก่ เลบานอน ซูดาน เซเนกัล ไซปรัส ตูนิเซีย บราซิล คูเวต กินี อียิปต์ และจอร์แดน กลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษเป็นครั้งที่ 13 จำนวน 193 คน และชาวต่างชาติ 49 คน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 โดยมี นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดูไบฯ ทั้งนี้ คนไทยทั้งหมดที่เดินทางกลับไทยในครั้งนี้ ได้ตรวจโควิด-19 แบบ PCR Test (Nasal Swab Test) และผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 (negative) ทุกราย รวมการดำเนินการทั้งหมด 13 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคนไทยกลับประเทศไปแล้ว 2,005 คน โดยในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดเตรียมของว่าง และน้ำดื่มเพื่อมอบให้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางในเที่ยวบินนี้ด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งยูเออีและไทย รวมถึงกลุ่มชุมชนคนไทยในยูเออี ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ยังตกค้างในยูเออีที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินการในครั้งนี้และครั้งที่ผ่าน ๆ มาของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในยูเออี และตระหนักถึงความทุกข์ยากของคนไทยในยูเออีอีกหลายท่านจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้คนไทยที่ติดค้างอยู่ในยูเออีได้เดินทางกลับไทยในโอกาสแรกต่อไป #ช่วยเหลือด้วยหัวใจเพื่อคนไทยในยูเออี #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

27 ส.ค. 63

รูปภาพประกอบ