ภารกิจช่วยเหลือคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19

25 ส.ค. 63

วิดีโอประกอบ

ภารกิจช่วยเหลือคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19